Torda első szakmunkásképzőjének kertjében állt a város gazdag mecénásának, Szabó József szűrszabó-mesternek a szobra. A legenda szerint „az eke szarva mellett jött rá arra, hogy a magyar gazda nagyon el van maradva, s hogy fejleszteni kell a földművelő népben a gazdasági tudást”. Végrendeletében kikötötte, hogy halála után egy gazdasági iskola felállítására adományozza teljes vagyonát, amely 1898-ban be is következett. Ekkor a hagyatéka megközelítette a 120 000 koronát.

Még abban az évben megalakult az igazgatótanács, akik megkezdték több éves fáradhatatlan munkájukat annak érdekében, hogy egy tisztán gyakorlati alapon működő iskola jöhessen létre. Az első tanév 1906. november 5-én indult meg, pont úgy, ahogy Szabó József elképzelte. Nagylelkű felajánlásának viszonzásaként, az intézmény a „Szabó József féle tordai magyar gazdasági iskola” nevet kapta. Szintén a tiszteletére avatták fel szobrát 1910. szeptember 25-én a tanoda kertjében. Alkotója, Abt Sándor helyi szobrászművész volt, aki rendkívül találékonyan és egyedi módon álmodta meg művét.

„Szabó József ... földi maradványait a tordai köztemetőből átszállították a gazdasági iskola főépületé előtt ásott új sírba és ezen nyugvóhely fölé a hálás utókor egy szoborművet állított. A művészi alkotás Torda város szülötte, Abt Sándor szobrász-tanár műterméből került ki. A szép mű faekével szántó székely fiút ábrázol és inti a szemlélőt a szorgalmas munkára s a hálás anyaföld lelkiismeretes művelésére.”  Udvarhelyi Híradó. (1910. október 9.)

Az impériumváltást követően az oktatási intézmény román nyelven működhetett csak tovább, valamint mellőznie kellett Szabó József nevét is. Ezen időszakban távolították el a kertből az őt ábrázoló szobrot. További sorsáról nem lehet tudni semmit, valószínűleg szétzúzatta az új karhatalom.

Képek:

  1. A szobor

2., 3.  Az iskola épülete ás a diákok szállása Forrás: http://www.huszadikszazad.hu/